UPDATE! etoroฝากเงินไม่ได้!?01/06/2021 *(linebkก็ใช้ไม่ได้14/06/2021)เนื่องจากetoroกำลังเข้าตลาดหุ้นUSเขาเลยต้องทำให้ระบบมันมีมาตราฐานขึ้นนะครับ และเพื่อความปลอดภัยอุ่นใจของทุกคนเขาเลยเอาช่องทางฝากเงินผ่านlocal online …