#ธนาคาร​ออมสิน​ #สินเชื่อ​ #เงินกู้​ สินเชื่อ​ฉุกเฉิน​ธนาคาร​ออมสิน10,000และ50,000 |Rinny​ Rinny​สินเชื่อ​สำหรับอาชีพอิสระ​ สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบcovid19