ตอบคำถามกู้สินเชื่อธนาคารออมสินสำหรับอาชีพอิสระ 10,000 บาท และสำหรับผู้มีรายได้ประจำ 50,000 บาทตอบคำถามกู้สินเชื่อธนาคารออมสินสำหรับอาชีพอิสระ 10,000 บาท และสำหรับผู้มีรายได้ประจำ 50,000 บาท
—————————————————————————-
1. ได้รับ sms ให้ไปส่งเอกสารเพิ่มเติมแต่ปัจจุบัน
ยังไม่มีข้อความแจ้งเลยว่าผ่านหรือไม่ผ่าน
2. สำหรับคนที่ไปทำสัญญาแล้วทางธนาคารแจ้งว่า
3-4วัน ถ้าผ่าน ทางธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีอัตโนมัติถ้าไม่ผ่านธนาคารจะแจ้งให้ทราบหรือไม่
3. กรณีไม่ได้ไปตามนัดเนื่องจากเอกสารไม่ครบควรจะทำอย่างไร
4. ถ้าได้รับ SMS แจ้งวัน เวลา และสถานที่ให้ไปยื่นเอกสารแล้ว สามารถไปก่อนวันนัดหมายได้หรือไม่
5. ได้รับ SMS แจ้งให้ไปยื่นเอกสารตามสาขาที่ลงทะเบียนไว้ แต่ปัจจุบันได้ย้ายที่อยู่แล้ว สามารถยื่นเอกสารที่สาขาใกล้กับที่อยู่ปัจจุบันได้หรือไม่ หรือต้องกลับไปยื่นสาขาที่ลงทะเบียนไว้
6. ถ้าเปิดบัญชีธนาคารออมสินใหม่ มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
7. กรณีกู้ 50,000 บาท ใช้คนในครอบครัว
เป็นคนค้ำประกันได้หรือไม่
8. กรณีหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ไม่สามารถโทรเข้า โทรออก หรือรับsmsได้ สามารถแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ได้หรือไม่
9. ลงทะเบียนแล้วระบบบอกว่าคุณสมบัติไม่ตรงตาม
ที่ธนาคารกำหนด เป็นเพราะเหตุใด
10. กรณีสมุดบัญชีธนาคารตัวจริงหาย มีแต่สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร สามารถนำไปใช้ยื่นได้หรือไม่
*** คำถามข้อที่ 11 อยู่บนตัว i นาทีที่ 07:00 นะครับ
#SMSแจ้งจากออมสิน #เอกสารกู้ออมสิน #ออมสิน #เอกสารกู้ออมสิน10000บาท #เอกสารกู้ออมสิน50000บาท #ธนาคารออมสินแจ้งผลเงิน10000 #ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อ10000 #ธนาคารออมสิน #ออมสินอนุมัติผลแล้ว #ออมสินอนุมัติผลการกู้ #กู้ออมสินผ่านแล้ว #ได้smsจากออมสิน #ได้smsจากออมสินวันไหน #ได้รับsmsจากออมสินวันไหน #ได้smsออมสิน #smsออมสิน #ได้รับsmsจากออมสิน #smsแจ้งผล #smsของออมสิน #smsแจ้งผลกู้ออมสิน #smsจากออมสิน #ได้smsของออมสิน #ออมสินส่งsmsแจ้งผล #smsแจ้งทำสัญญาออมสิน #SMSแจ้งจากออมสิน #เอกสารกู้ออมสิน50000บาท #ได้smsจากออมสิน #ได้smsออมสิน #smsออมสิน #ได้รับsmsจากออมสิน #smsของออมสิน #smsแจ้งผลกู้ออมสิน #smsจากออมสิน #ออมสินส่งsmsแจ้ง #smsแจ้งจากออมสิน #smsแจ้งผลออมสิน #ธนาคารออมสินอนุมัติผลแล้ว #ธนาคารออมสินอนุมัติผลการกู้ #ออมสินอนุมัติแล้ว #gsbอนุมัติ #ออมสินแจ้งผลการกู้ #smsออมสินแจ้ง #smsออมสินแจ้งผลการกู้เงิน #ได้smsของออมสิน #ออมสินอนุมัติกู้เงิน #กู้เงินออมสินได้รับการอนุมัติ