อัพเดท สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ใครกู้ได้บ้างสวัสดีครับวันนี้ BY Station มาอัพเดทกันว่าสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ใครกู้ได้บ้าง
และอัพเดท ใครที่กู้ สินเชื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระ Covid-19 (หรือตัวสินเชื่อ 10,000)สามารถกู้สินเชื่อตัวนี้ได้แล้วโดยธนาคารจะปรับปรุงให้กู้ได้หลักจากวันที่ 23 มกราคม 2564 นะครับ