Line Bk มีเงินให้ยืมใช้ มีดอกเบี้ยพิเศษให้เมื่อออมครบท่านที่มองหาช่องทางการยืมเงินแบบไม่ต้องมีคนค้ำ และต้องการออมเงินเพื่อรับดอกเบี้ยพิเศษ คลิปนี้มีคำตอบ ไปชมกันเลยค่ะ.