G-Walletเมนูหายเกลี้ยง! ลบเป๋าตังออก-ลงใหม่ก็ไม่หาย ต้องทำอย่างไรต่อ? -คนละครึ่งเฟส3,ยิ่งใช้ยิ่งได้-วิธีใช้เงินโครงการคนละครึ่งเฟส3และยิ่งใช้ยิ่งได้ และ วิธีแก้ไขปัญหาต่างๆที่ท่านอาจจะยังไม่รู้?) -วิธีใช้สิทธิโครงการ “คนละครึ่งเฟส3”ผ่านแอปเป๋าตัง ง่ายๆ …