แบงก์ชาติเร่งรัดสถาบันการเงิน ปล่อยกู้ – ช่วยลูกหนี้ตอน : แบงก์ชาติเร่งรัดสถาบันการเงิน ปล่อยกู้ – ช่วยลูกหนี้

กับ สุรพล โอภาสเสถียร
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร)

101 ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover 26/05/64 (ช่วงที่ 1)

#มาตรการ #ช่วยเหลือ #ลูกหนี้ #แบงก์ชาติ #มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เฟส3 #เครดิตบูโร #NCB #เครดิต #ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ #ปล่อยกู้ #สถาบันการเงิน