ล่าสุดอัพเดทแอปเป๋าตัง เป็นเวอร์ชัน 11.5.0 อีกแล้วจ้าคนละครึ่งเฟส3 แอปเป๋าตังกรุงไทย อัพเดทเป็นเวอร์ชัน 11.5.0 อีกแล้วจ้า!!!