มาตรการบรรเทาภาระหนี้สิน งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้มาตรการบรรเทาภาระหนี้สิน งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้.