มหกรรมไกล่เกลี่ย ช่วยลูกหนี้"บัตร-รถ" สินเชื่อที่อยู่อาศัยกระทรวงการคลัง #พักชำระหนี้ #หนี้สิน มหกรรมไกล่เกลี่ย ช่วยลูกหนี้”บัตร-รถ” สินเชื่อที่อยู่อาศัย.