(คลิปเต็ม) มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สิน ใครได้-ใครเสีย | ฟังหูไว้หู (18 มิ.ย. 64)ฟังหูไว้หู | 18 มิ.ย. 64 On Air #มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สิน ใครได้-ใครเสีย สัมภาษณ์พิเศษ คุณธัญญนิตย์ นิยมการ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงิน 2 …